ข้อสามทาง Y (HDPE)

HDPE Fittings/ molded Fittings
ข้อต่อสามทาง Y HDPE