Previous
Next

ระบบระบายน้ำฝนแบบใหม่

ติดตั้งง่ายกว่าที่คิด...

ระบบระบายน้ำฝน Diamond flows คือระบบระบายน้ำฝนแบบ Siphonic (ไซโฟนิค) ออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการระบายน้ำฝน ที่ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ไม่สามารถทำได้

เรามีทีมวิศวกรออกแบบระบบระบายน้ำฝน Siphonic (ไซโฟนิค) ให้เหมาะสมกับโครงการ ผู้รับเหมาของโครงการสามารถนำแบบไปติดตั้งเองได้ โดยมีทีมวิศวกรหน้างานของระบบระบายน้ำฝน Diamond flows คอยให้คำแนะนำ

Get Your Free

Consultation

ระบบที่ตอบโจทย์โครงการ ในเรื่องต้นทุน ความสวยงามและประสิทธิภาพ