Our Service

ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows เน้นเรื่องความใส่ใจในบริการ ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว เรามีทีมวิศวกรออกแบบประจำอยู่ที่ออฟฟิศ และมีทีมวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาที่ไซท์งาน และเมื่อตรวจพบปัญหาที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน สามารถที่จะติดต่อประสานงาน หาแนวทางแก้ไขได้ทันที

FREE!! Conceptual design และเสนอราคา

We Are Expert In All

Professional Works

Supervision

 • ออกแบบสำหรับการติดตั้ง
 • บริการส่งหัวระบายน้ำฝน Diamond Flows
 • ทีมที่ปรึกษาเข้าไปแนะนำการอ่านแบบและติดตั้งที่ไซท์งาน
 • ตรวจสอบงานเพื่อออกรายการคำนวณ
 • ออกใบรับประกันการออกแบบ

Supervision + Supply

 • ออกแบบสำหรับการติดตั้ง
 • บริการส่งหัวระบายน้ำฝนแบบ Diamond Flows ท่อระบายน้ำฝนและข้อต่อ
 • ทีมที่ปรึกษาเข้าไปแนะนำการอ่านแบบและติดตั้งที่ไซท์งาน
 • ตรวจสอบงานเพื่อออกรายการคำนวณ
 • ออกใบรับประกันการออกแบบ

Turnkey

 • ออกแบบสำหรับการติดตั้ง
 • บริการส่งหัวระบายน้ำฝน Diamond Flows ท่อระบายน้ำฝนและข้อต่อ
 • ทีมที่ปรึกษาและทีมช่างเข้าไปติดตั้งที่ไซท์งาน
 • ตรวจสอบงานเพื่อออกรายการคำนวณ
 • ออกใบรับประกันการออกแบบและรับประกันการติดตั้ง

Maintenance

ดูแลและทำความสะอาดรางน้ำฝน ทั้งระบบระบายน้ำฝนแบบ Siphonic (ไซโฟนิค) และ ระบบระบายน้ำฝนแบบ Gravity (กราวิตี้)