Search
Search
Search

Primary Outlet

Primary Outlet

ใช้สำหรับรางโลหะทุกประเภท ติดตั้งโดยวิธีการเชื่อมอาร์กอนหรือเจาะรูยึดน๊อต ขึ้นอยู่กับวัสดุของราง

Components Outlet

1. M8 Nut
2. Diamond Flows Anti-Vortex Plate
3. M8 Threaded Rod
4. M8 Nut
5. Diamond Flows Primary Spigot
6. Gasket ■ 
7. Adapter Flange 125 mm
8. Backing Ring
9. M6 Nut

Materials

Stainless Steel
Aluminum Alloys
HDPE
Neoprene