ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน

ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน … DIAMOND FLOWS รู้หรือไม่ ? ท่อน้ำฝนเล็กลง ลดต้นทุนของโครงการมากกว่าที่คิด การไหลของระบบระบายน้ำฝนเป็นการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เรามักจะเรียก ระบบระบายน้ำฝนแบบนี้ว่า ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ หรือระบบระบายน้ำฝนแบบดั้งเดิม ขณะที่ระบายน้ำฝน จะดึงเอาอากาศลงไปในท่อด้วย น้ำที่ไหลลงไปในท่อจะไหลแบบหมุนวนลงไป แต่เป็นการไหลที่ค่อนข้างช้า เพราะมีทั้งอากาศและน้ำฝนลงไปในท่อ จึงจำเป็นต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ในการระบายน้ำฝน และท่อแนวนอนต้องทำท่อให้มีความลาดชัน (Slope) เพื่อช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น ยิ่งท่อแนวนอนยาวมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่างมากขึ้นส่งผลให้อาคารขาดความสวยงามไม่สามารถออกแบบจุดลงท่อได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ และต้องใช้วัสดุในการจัดทำระบบระบายน้ำฝนจำนวนมากในขณะเดียวกัน ระบบระบายน้ำฝน DIAMOND FLOWS สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ด้วยการนำหลักกลศาสตร์ของไหลมาประยุกต์ใช้กับระบบระบายน้ำฝน…

Continue Readingทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน