อิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ

อิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ ในโครงการที่ต้องการความสวยงาม ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อน้ำฝนผ่าน หรือจุดที่ต้องการใช้ท่อขนาดเล็กเพื่อเก็บในเสาก่อหลอก แม้ในจุดที่ไม่ต้องการให้มีท่อลงกลางอาคาร ก็สามารถรวบหัวระบายน้ำหลาย ๆ หัว ไปลงริมอาคารได้ เป็นระบบทที่สามารถออกแบบให้ตรงความต้องการของสถาปนิค เพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้ Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingอิสระในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งท่อได้ตามต้องการ

ลดต้นทุน ลดต้นทุนโครงการโดยรวม

ลดต้นทุนโครงการโดยรวม ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows คือนวัตกรรมทางวิศวกรรมงานระบบ ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนของโครงการโดยการออกแบบ เลือกใช้วัสดุและปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ค่าแรงลดลง โดยที่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบระบายน้ำฝนบนหลังคาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingลดต้นทุน ลดต้นทุนโครงการโดยรวม

ลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง

ลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบระบายน้ำฝนให้น้อยลงตั้งแต่ส่วนของการติดตั้งหัว Roof Drain ที่ใช้จำนวนหัวน้อยกว่า ส่วนของการติดตั้งท่อที่ใช้ท่อจำนวนน้อยกว่าระบบกราวิตี้การใช้ท่อขนาดเล็กกว่าในการติดตั้ง ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ติดตั้งได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น การลดจำนวนบ่อ Manhole ก็ทำให้ลดเวลาการทำงานของโครงการให้น้อยลงด้วย Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingลดระยะเวลา ลดเวลาในการติดตั้ง ลดค่าแรง

ลดขนาดรางน้ำฝน ให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา

ลดขนาดรางน้ำฝน เพราะคำนวณให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา รางน้ำฝนของระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ จะมีขนาดใหญ่มาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร ในกรณีที่ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ระบายไม่ทัน ก็จะให้รางน้ำฝนรับภาระน้ำส่วนหนึ่งเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นการพักน้ำไว้ในรางเพื่อรอการระบายการใช้รางน้ำฝนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนไว้นั้น ไม่เป็นผลดีต่อโครงการ เพราะหากเราออกแบบระบบระบายน้ำฝนไว้ไม่เพียงพอ แล้วผลักภาระให้รางน้ำฝนรับเอาไว้ เมื่อฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้มีโอกาสน้ำล้นรางเข้าพื้นที่เก็บสินค้าสร้างความเสียหายได้  นอกจากนั้น ปริมาณน้ำมหาศาลที่ทำให้โครงสร้างอาคารต้องรับน้ำหนักนี้เอาไว้ ก็จะส่งผลต่อราคาของรางน้ำฝน และราคาของงานโครงสร้างที่ต้องใช้สเป็คสูงขึ้นอีกด้วยการคำนวณของระบบ Diamond Flows จะทำให้ท่อระบายน้ำฝนออก 100% ตลอดเวลา เราจึงไม่ต้องการรางน้ำฝนขนาดใหญ่เกินความจำเป็น Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning…

Continue Readingลดขนาดรางน้ำฝน ให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา

ลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole

ลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole และลดงานท่อใต้ดิน โครงการทั่วไปจะต้องมีบ่อ Manhole รอบอาคาร เพื่อรองรับการระบายน้ำฝนของท่อน้ำฝนแบบกราวิตี้ ซึ่งจะต้องมีท่อลงกลางอาคาร, ลงข้างอาคารมากมายหลายจุด ทำให้งานของระบบระบายน้ำใต้ดินมีมากขึ้นตามมาด้วยระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ใช้จุดลงท่อที่น้อยกว่า เลือกจุดลงท่อได้ตามความต้องการทำให้เราช่วยลดจำนวนของบ่อ Manhole ให้น้อยลง ลดงานขุดฝังท่อใต้ดินให้น้อยลง ช่วยให้งานในส่วนของโครงสร้างน้อยลง Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingลดจำนวนจุดลงท่อ ทำให้ลดจำนวน Manhole

ลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า

ลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้ ท่อของระบบ Diamond Flows แต่ละเส้น สามารถระบายน้ำฝนได้ดีกว่าระบบระบายน้ำฝนเก่าหลายเท่า  จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อหลายตำแหน่งเหมือนระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ทำให้ลดปริมาณท่อของอาคารลงได้ในการออกแบบ จะดูความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบกันไปด้วย เช่น ของระยะห่างระหว่างหัวระบายน้ำฝน, ตำแหน่งท่อที่สามารถติดตั้งได้, ปริมาณน้ำต่อเส้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเสมอ Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingลดปริมาณท่อ ใช้ท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า

ลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ

ลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ ระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows จะถูกออกแบบให้สามารถระบายน้ำฝนออกได้ 100% ตลอดเวลา ตามค่าความเข้มฝนของแต่ละพื้นที่ การออกแบบจะต้องกำหนดพื้นที่ในการระบายน้ำ การวางตำแหน่งท่อ ซึ่งท่อแต่ละเส้นจะถูกคำนวณมาแล้วว่า ต้องระบายน้ำออกกี่ลิตรต่อวินาทีเมื่อคำนวณได้ปริมาณน้ำ จะเลือกขนาดท่อที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำ ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป และด้วยการระบายของระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ที่เป็นแบบ Full Bore Flow หรือที่เรียกว่า “การไหลแบบเต็มท่อ” ทำให้ไม่ต้องใช้ท่อขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ไม่ต้องเหลือพื้นที่ว่างให้อากาศไหลเข้าไป Diamond Flows…

Continue Readingลดขนาดท่อ ใช้ท่อขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าท่อ

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope

เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope ลดพื้นที่บนฝ้าเพดาน ระบายน้ำฝน Diamond Flows ไม่จำเป็นต้องทำให้ท่อแนวนอนมีความชัน เพื่อช่วยให้น้ำในท่อไหลเร็วขึ้นซึ่งเป็นข้อดีสำหรับโครงการห้างสรรพสินค้าที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มความสวยงามภายในอาคาร ทำให้อาคารดูปลอดโปร่ง กว้าง รู้สึกสบายสำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้า, โกดังสินค้า ที่ต้องการพื้นที่ให้รถขนสินค้าสามารถโหลดสินค้าได้สะดวก ก็สามารถรวบท่อออกไปริมอาคารได้ โดยไม่ต้องทำท่อเอียงขวางเส้นทางการโหลดสินค้า ลดปัญหาการถอยรถชนท่อกลางอาคารได้อีกด้วย Advantages เร็วกว่า 10 เท่าSelf-Cleaning - ลดปัญหาการอุดตันนำน้ำฝนกลับมาใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยอิสระในการออกแบบลดขนาดท่อลดปริมาณท่อลดจำนวนจุดลงท่อลดขนาดรางน้ำฝนลดระยะเวลาในการติดตั้งลดต้นทุนในการติดตั้ง

Continue Readingเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope

นำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล

นำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล ไปเก็บที่ Tank ได้ สำหรับโครงการที่ต้องการนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows System สามารถเดินท่อระยะไกลส่งน้ำไปเก็บที่ tank หรือที่บ่อเก็บน้ำของโครงการได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ปั๊มช่วยส่งน้ำเมื่อระบบระบายน้ำฝน Diamond Flows ทำงาน ระบบจะดูดน้ำจากหลังคาลงมาในระบบท่ออย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง แรงของน้ำจะดันให้น้ำในท่อไหลออกไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาDiamond Flows จึงสามารถเดินท่อส่งน้ำนี้ผ่านในตัวอาคารไปโดยไม่ต้องทำ Slope ให้กับท่อแนวนอน ไม่เสียพื้นที่ใช้สอย เดินท่อไปกับโครงสร้างอาคารได้อย่างสวยงาม ไปยัง Tank เก็บน้ำได้สำหรับงานท่อใต้ดินที่จะส่งน้ำจากหลังคาไปเก็บที่บ่อน้ำของโครงการ Diamond…

Continue Readingนำน้ำฝนกลับมาใช้ เดินท่อระบายน้ำฝนระยะไกล

Self-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันหัวระบายน้ำฝนและท่อ

Self-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันที่หัวระบายน้ำฝนและท่อ ข้อดีของระบบระบายน้ำฝน Diamond flow อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นระบบที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ( Self-Cleaning ) ตั้งแต่ที่รางน้ำฝนไปจนถึงภายในระบบท่อ ซึ่งระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้ไม่สามารถทำได้หัวระบายน้ำฝน Diamond flows ถูกออกแบบมาให้มีช่องว่างเพื่อระบายขยะหรือเศษใบไม้ขนาดเล็กลงไปในท่อ ในขณะที่หัวระบายน้ำฝนกราวิตี้ไม่สามารถปล่อยให้ขยะเหล่านี้ไหลลงไปในท่อได้ เพราะภายในระบบท่อกราวิตี้ น้ำในท่อไม่มีแรงมากพอที่จะพัดขยะนี้ออกไป หากปล่อยสะสมไว้ในท่อมากขึ้น จะทำให้ท่ออุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้ ในขณะที่ระบบระบายน้ำฝน Diamond flows มีความเร็วของน้ำในท่อสูง มีความแรงมากพอที่จะพาขยะ เศษใบไม้ ทราย หรือแม้กระทั่งหิน ให้หลุดออกไปที่ปลายท่อได้…

Continue ReadingSelf-Cleaning ลดปัญหาการอุดตันหัวระบายน้ำฝนและท่อ