ลดขนาดรางน้ำฝน เพราะคำนวณให้ระบบระบายน้ำออก 100% ตลอดเวลา

รางน้ำฝนของระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ จะมีขนาดใหญ่มาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร ในกรณีที่ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ระบายไม่ทัน ก็จะให้รางน้ำฝนรับภาระน้ำส่วนหนึ่งเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นการพักน้ำไว้ในรางเพื่อรอการระบาย

การใช้รางน้ำฝนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนไว้นั้น ไม่เป็นผลดีต่อโครงการ เพราะหากเราออกแบบระบบระบายน้ำฝนไว้ไม่เพียงพอ แล้วผลักภาระให้รางน้ำฝนรับเอาไว้ เมื่อฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้มีโอกาสน้ำล้นรางเข้าพื้นที่เก็บสินค้าสร้างความเสียหายได้  นอกจากนั้น ปริมาณน้ำมหาศาลที่ทำให้โครงสร้างอาคารต้องรับน้ำหนักนี้เอาไว้ ก็จะส่งผลต่อราคาของรางน้ำฝน และราคาของงานโครงสร้างที่ต้องใช้สเป็คสูงขึ้นอีกด้วย

การคำนวณของระบบ Diamond Flows จะทำให้ท่อระบายน้ำฝนออก 100% ตลอดเวลา เราจึงไม่ต้องการรางน้ำฝนขนาดใหญ่เกินความจำเป็น

ขนาดรางระบายน้ำฝน