ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน … DIAMOND FLOWS

รู้หรือไม่ ? ท่อน้ำฝนเล็กลง
ลดต้นทุนของโครงการ
มากกว่าที่คิด

การไหลของระบบระบายน้ำฝนเป็นการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เรามักจะเรียก ระบบระบายน้ำฝนแบบนี้ว่า ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ หรือระบบระบายน้ำฝนแบบดั้งเดิม ขณะที่ระบายน้ำฝน จะดึงเอาอากาศลงไปในท่อด้วย น้ำที่ไหลลงไปในท่อจะไหลแบบหมุนวนลงไป แต่เป็นการไหลที่ค่อนข้างช้า เพราะมีทั้งอากาศและน้ำฝนลงไปในท่อ จึงจำเป็นต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ในการระบายน้ำฝน และท่อแนวนอนต้องทำท่อให้มีความลาดชัน (Slope) เพื่อช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น ยิ่งท่อแนวนอนยาวมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่างมากขึ้นส่งผลให้อาคารขาดความสวยงามไม่สามารถออกแบบจุดลงท่อได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ และต้องใช้วัสดุในการจัดทำระบบระบายน้ำฝนจำนวนมาก

ในขณะเดียวกัน ระบบระบายน้ำฝน DIAMOND FLOWS สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ด้วยการนำหลักกลศาสตร์ของไหลมาประยุกต์ใช้กับระบบระบายน้ำฝน โดยการทำให้ระบบระบายน้ำฝนระบายน้ำได้แบบเต็มท่อ จึงใช้ท่อขนาดเล็กได้โดยไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับอากาศภายในท่อ ลดความดันในระบบท่อให้เป็นแบบสุญญากาศ ทำให้มีแรงดูดเกิดขึ้น สามารถดึงน้ำออกจากระบบได้อย่างรวดเร็ว เราเรียกระบบนี้ว่า ระบบระบายน้ำฝนไซโฟนิค ทำให้ข้อจำกัดของระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้หมดไป และยังได้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ลดจำนวน Riser เพราะสามารถระบายน้ำ
ได้มากกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้
ลดจำนวนManhole
ที่รองรับท่อน้ำฝน
ลดจำนวน
หัวระบายน้ำฝน
ใช้ท่อขนาดเล็กเพราะระบายน้ำฝนแบบเต็มท่อ
ไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับอากาศในท่อ
ออกแบบเดินท่อได้ตามความต้องการ
ทำให้อาคารมีความสวยงาม
ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ (Slope)
ไม่สูญเสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง
สามารถเดินท่อนำน้ำฝนไปเก็บที่ปั๊ม หรือบ่อเก็บน้ำเพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ต้องใช้ปั๊ม

ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน … DIAMOND FLOWS

รู้หรือไม่ ? ท่อน้ำฝนเล็กลง ลดต้นทุนของโครงการมากกว่าที่คิด

การไหลของระบบระบายน้ำฝนเป็นการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เรามักจะเรียก ระบบระบายน้ำฝนแบบนี้ว่า ระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ หรือระบบระบายน้ำฝนแบบดั้งเดิม ขณะที่ระบายน้ำฝน จะดึงเอาอากาศลงไปในท่อด้วย น้ำที่ไหลลงไปในท่อจะไหลแบบหมุนวนลงไป แต่เป็นการไหลที่ค่อนข้างช้า เพราะมีทั้งอากาศและน้ำฝนลงไปในท่อ จึงจำเป็นต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ในการระบายน้ำฝน และท่อแนวนอนต้องทำท่อให้มีความลาดชัน (Slope) เพื่อช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น ยิ่งท่อแนวนอนยาวมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่างมากขึ้นส่งผลให้อาคารขาดความสวยงามไม่สามารถออกแบบจุดลงท่อได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ และต้องใช้วัสดุในการจัดทำระบบระบายน้ำฝนจำนวนมาก

ในขณะเดียวกัน ระบบระบายน้ำฝน DIAMOND FLOWS สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ด้วยการนำหลักกลศาสตร์ของไหลมาประยุกต์ใช้กับระบบระบายน้ำฝน โดยการทำให้ระบบระบายน้ำฝนระบายน้ำได้แบบเต็มท่อ จึงใช้ท่อขนาดเล็กได้โดยไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับอากาศภายในท่อ ลดความดันในระบบท่อให้เป็นแบบสุญญากาศ ทำให้มีแรงดูดเกิดขึ้น สามารถดึงน้ำออกจากระบบได้อย่างรวดเร็ว เราเรียกระบบนี้ว่า ระบบระบายน้ำฝนไซโฟนิค ทำให้ข้อจำกัดของระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้หมดไป และยังได้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ใช้ท่อขนาดเล็กเพราะระบายน้ำฝนแบบเต็มท่อ
ไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับอากาศในท่อ
ออกแบบเดินท่อได้ตามความต้องการ
ทำให้อาคารมีความสวยงาม
ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ (Slope)
ไม่สูญเสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง
ลดจำนวน Riser เพราะสามารถระบายน้ำ
ได้มากกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้
ลดจำนวนManhole
ที่รองรับท่อน้ำฝน
ลดจำนวน
หัวระบายน้ำฝน
สามารถเดินท่อนำน้ำฝนไปเก็บที่ปั๊ม หรือบ่อเก็บน้ำ
เพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ต้องใช้ปั๊ม
Scroll to Top